Wypadki przy pracy-postępowanie pracownika

wypadek praca

Podczas wykonywania swojej pracy może przytrafić się taka sytuacja, w której pracownik ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. W różnych firmach w naszym kraju wizja tego, że pracownikowi może się coś stać, zawsze jest oddalana, a wynika to z tego, że wiele osób zatrudniających w swoich zakładach grono pracowników ma do ich kompetencji ogromne zaufanie, czy też lekceważenia ryzyka jego wystąpienia. Przepisy BHP, które powinny być przestrzegane w każdym miejscu pracy, jasno określają, co powinno się zrobić, aby zniwelować zagrożenie zdrowia lub życia pracownika, czy co należy zrobić, gdy takowy wypadek będzie miał miejsce w naszym zakładzie. Każdy pracodawca wie, co powinien zrobić podczas takiej sytuacji, ale jak powinien postępować pracownik?

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe i nieoczekiwane związane z wykonywaną pracę i wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć pracownika. Pośród wypadków przy pracy wyróżnić możemy wypadek ciężki (pracownik doznał uszkodzenia ciała z utratą określonych funkcji np. wzrok), wypadek śmiertelny (pracownik ginie na miejscu lub w okresie do 6 msc. od zdarzenia), wypadek zbiorowy (zostały poszkodowane minimum 2 osoby) oraz wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy (pracownik uległ wypadkowi np. podczas podróży służbowej, podczas nauki lub studiów, podczas wykonywania zadań społecznych).

Postępowanie pracownika po ustaleniu okoliczności wypadku

Po ustaleniu okoliczności oraz przyczyn, w jakich doszło do wypadku przy pracy, poszkodowany powinien sporządzić kartę wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku przy pracy. Wzór karty wypadku znajduje się w załączniku do rozporządzenia ws. trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Przeczytaj również:  Przenośne agregaty prądotwórcze - prąd niezależnie od stanu sieci elektrycznej

Osoba poszkodowana wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy, czy członek jej rodziny uprawniony do jednorazowego odszkodowania może zgłosić swoje uwagi oraz zastrzeżenia do ustaleń, które zostały zawarte w karcie wypadku. Zostają oni poinformowani o takiej możliwości przez osobę, która taką kartę wypadku wypisuje.

Do karty wypadku trzeba dodać zapisy z wyjaśnień osoby poszkodowanej oraz inne ważne informacje otrzymane od świadków zdarzenia. Dodatkowo należy dołączyć również wszystkie dokumenty nagromadzone podczas ustalania przyczyn i okoliczności wypadku. Najważniejsze są tutaj dokumenty z oględzin miejsca, w którym wypadek miał miejsce, a także pozostałe dowody, które dotyczą wypadku i zostały określone mianem niezbędnych do ustalania przyczyn i okoliczności wypadku. Uwagi i zastrzeżenia do ustaleń, które zostały umieszczone w karcie wypadku osoby poszkodowanej lub uprawnionego do tego członka rodziny również powinny się w niej znaleźć.

Karta wypadku przygotowywana jest w aż trzech egzemplarzach:

  • pierwszy egzemplarz zostaje przekazany osobie poszkodowanej lub uprawnionemu członkowi rodziny,
  • drugi egzemplarz zostaje u osoby, która ustalała okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku,
  • trzeci egzemplarz zostaje przekazany do Zakładu, w momencie, gdy zdarzenie, które miało miejsce, zostało uznane za wypadek przy pracy.

Warto dodać, że pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, dostanie zwolnienie lekarskie, przysługuje mu zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, który będzie wynosił 100% podstawy zasiłku.

Podsumowanie

Jak możemy zauważyć, aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, spełnione muszą zostać określone kryteria. Poza obowiązkami pracodawcy, obowiązki poszkodowanego pracownika są równie ważne. Osoba poszkodowana musi złożyć obszerne wyjaśnienia w terminie nie dłuższym niż do 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku. Ponadto, jeżeli wypadek zaliczył się do wypadków ciężkich, nie będzie on już w 100% zdolny do wykonywania poszczególnych czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *